შესავალი

შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტს ახორციელებს ქართული კომპანია შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ – კონსორციუმი, რომელშიც შედიან Clean Energy Invest AS, Tata Power და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC). კომპანია დაარსდა აჭარის რეგიონში (საქართველო) მდინარე აჭარისწყალსა და მის შენაკადებზე შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზნით. შუახევის 187 მეგავატიანი პროექტის მშენებლობა დაიწყო 2013 წელს.  შედეგად, ის გამოიმუშავებს სუფთა ენერგიის დაახლოებით 470 გიგავატს საათში, რითაც ყოველწლიურად 200 000-ზე მეტი ტონით შეამცირებს სათბურის აირების გაფრქვევას გარემოში. კომერციული ექსპლუატაციის დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის მეორე კვარტლისთვის.

შუახევის პროექტი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს ფართომასშტაბიანი გეგმის შესრულებაში, განავითაროს თავისი ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი და ამით მიაღწიოს ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობასა და უსაფრთხოებას. ამ ინვესტიციას დადებითი გავლენა აქვს საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის გაძლიერებაზე და ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სამუშაო ადგილების შექმნის კუთხით. შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ -მ დაამკვიდრა კორპორატიული მართვისა და ბიზნესის ეთიკის მაღალი სტანდარტები. სპონსორების საერთო ამოცანაა გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით მდგრადი პროექტის განხორციელება, რომელიც სარგებელს მოუტანს ყველა დაინტერესებულ მხარეს. სრულად 

Latest News

კომპანიის განცხადება მდინარეში თევზის რაოდენობის შემცირებასთან დაკავშირებით

კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯია“ ეხმაურება ხულოსა და შუახევის მოსახლეობის წუხილს მდინარე აჭარისწყალში თ...

Switch The Language

  Adjaristsqali Georgia LLC is a special purpose vehicle set up to develop the hydropower resources on the Adjaristsqali River and its tributaries, in the Autonomous Republic of Adjara, in South Western Georgia. AGL is a joint venture between India’s Tata Power and Norway's Clean Energy Invest, and IFC, a member of the World Bank Group. IFC has supported the project since its early development, through IFC InfraVentures, which is an early stage project developer launched by IFC.

  ADDRESS

  #1 I.Abashidze str. Batumi, Georgia

  PHONE

  +995 599 71 51 25

  EMAIL

  info@agl.com.com