თემის განვითარება

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტი

პროექტის მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება და მცირე გრანტების გაცემა საოჯახო ბიზნესის დასაწყებად. შუახევიჰესის პროექტის არეალში მცხოვრებ მოსახლეობას ჩაუტარდათ ტრენინგები პროექტის წერაში, ბიუჯეტის შედგენასა და საკანონმდებლო მოთხოვნებში. მონაწილეებმა მიიღეს, როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული უნარ-ჩვევები თუ როგორ დაიწყონ და მართონ მცირე, საოჯახო ბიზნესი. პროექტის ფარგლებში შეირჩა და დაფინანსდა 21 პროექტი. სრულად    

საარსებო გარემოს აღდგენის პროგრამა

საარსებო გარემოს აღდგენის პროგრამა მოიცავს მხოლოდ იმ მესაკუთრეებს, რომელთა მიწის ნაკვეთები პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოექცა. პროგრამის მიზანია დაეხმაროს მესაკუთრეებს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და ამგვარად გაზარდოს მათი პროდუქტიულობა. 

საარსებო გარემოს აღდგენის ტრენინგები მოიცავდა შემდეგ მიმართულებებს:

 • მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა;
 • მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობა
 • თხილის წარმოება

გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღი

მაღალმთიან აჭარაში სოფლად ტურიზმის და ეკონომიკის განვითარებისა და დივერსიფიკაციისთვის, ადგილობრივებისათვის მდგრადი დასაქმების, განათლების და გასაღების ბაზრის შექმნის და აჭარის უნიკალური ეკომრავალფეროვნების კონსერვაციის ხელშეწყობის მიზნით, ბათუმის ბოტანიკური ბაღი კერძო და სამთავრობო სექტორთან ერთად ახორციელებს ალპური ბოტანიკური ბაღის მშენებლობას გოდერძის საკურორტო ზონაში. პროექტის მიზანია ხელი შეიწყოს მაღლამთიანი აჭარის ადგილობრივად სპეციფიკურ მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნება. კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯია“ წარმოადგენს აღნიშნული პროექტის ერთ-ერთ მხარეს და სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში იღებს ვალდებულებას თანა-დააფინანსოს პროექტი სამი წლის განმავლობაში და ხელი შეუწყოს რეგიონში ტურიზმის განვითარებას.   

მუშათა დასაქმების ხელშეწყობის კურსები

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ „აჭარისწყალი ჯორჯიამ“ ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად განახორციელება მუშათა მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავდა ადგილობრივი მუშა-ხელისთვის ახალი უნარ-ჩვევებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებას სამუშაო ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით.  ბენეფიციარებმა კურსები საკუთარი ინტერესების მიხედვით აირჩიეს, როგორიცაა ბუღალტერია, ინგლისური ენდა და კომპიუტერი. აღნიშნულ კურსებში ასევე ჩართული იყო ის მესაკუთრეები, რომლებმაც სამშენებლო სამუშაოების გამო მიწის 50% დაკარგეს. ბუღალტერიის კურსებს ესწრებოდა 22 ბენეფიციარი, ხოლო 68 ბენეფიციარმა გაიარა ინგლისური ენისა და კომპიუტერის კურსები.

Switch The Language

  Adjaristsqali Georgia LLC is a special purpose vehicle set up to develop the hydropower resources on the Adjaristsqali River and its tributaries, in the Autonomous Republic of Adjara, in South Western Georgia. AGL is a joint venture between India’s Tata Power and Norway's Clean Energy Invest, and IFC, a member of the World Bank Group. IFC has supported the project since its early development, through IFC InfraVentures, which is an early stage project developer launched by IFC.

  ADDRESS

  #1 I.Abashidze str. Batumi, Georgia

  PHONE

  +995 599 71 51 25

  EMAIL

  info@agl.com.com