გვირაბები

გვირაბები

შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის გვირაბის ჯამური სიგრძე შეადგენს 37,7კმ. გვირაბის მშენებლობისთვის გამოყენებული იყო 11 პორტალი.  

პროექტი შედგება ორი გადამცემი გვირაბისგან: 6.35კმ სიგრძის და 4.2მ დიამეტრის გვირაბი ჩირუხისწყლიდან სხალთამდე და 9.22კმ x 5.2მ დიამეტრის გვირაბი სხალთიდან დიდაჭარამდე. სადაწნეო გვირაბი არის 17.91კმ სიგრძის x 6.2 დიამეტრის. ყველა გვირაბი არის მოუპირკეთებელი, გარდა შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის წინ მდებარე მისასვლელი გვირაბისა, ეს ნაწილი ფოლადით მოპირკეთებულია, რომლის სიგრძე შეადგენს 580მ. გარდა ამისა, აქ აღმართულია 251მ x 6,2მ დიამეტრის მქონე ვერტიკალური მაღლი წნევის ფოლადის ჩამკეტი და ბოლოს, აქვე მდებარეობს პროექტით გათვალისწინებული 555მ x 6,2მ აღმავალი გვირაბი.