კონტრაქტორები

სამოქალაქო-სამშენებლო სამუშაოები

რთული ტენდერის შემდეგ, შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-მ სამოქალაქო-საინჟინრო სამუშაოების განსახორციელებლად შეარჩია თურქული კომპანია AGE. „აგე" 1974 წლიდან ახორციელებს, როგორც საშიანო ასევე საერთაშორისო პროექტებს.  კომპანიის შერჩევის ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს მისი გამოცდილება ჰიდროელექტროსადგურების, კერძოდ გვირაბებისა და დამბების მშენებლობის მზრივ. თურქული კომპანია უკვე დარეგისტრირდა საქართველოში და მისი სათაო ოფისი მდებარებს ხიჭაურში, შუახევის მუნიციპალიტეტში. 

 

ელექტრო-მექანიკური სამუშაოები

ფრანგული კომპანია Alstom ელექტრო-მექანიკური სამუშაოების წარმოებისთვის შეირჩა.