დიზაინერები

დიზაინერები

აჭარისწყლის ჰესების კასკადის პროექტის სქემის შემუშავებაში ჩართული იყო სამი კომპანია. ბრიტანული საინჟინრო კომპანია „მოტ მაკდონალდი“ 185 მეგავატიანი შუახევიჰესის საინჟინრო კომპანიად შეირჩა. „მოტ მაკდონალდი“ ასევე პასუხისმგებელია აჭარისწყლის ჰესების კასკადის ტექნიკურ-ეკონომიკური (ფიზიბილითის), სატენდერო დოკუმენტაციის და გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადებისთვის.

„მოტ მაკდონალდი“-ს პარტნიორი ქართული კომპანიებია „გროს ენერჯი გრუფი“ (ფიზიბილითი) და „გამა კონსალტინგი“ (გზშ).